Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009

Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Σαλαμίνας της 16/3/2009

salamispress ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κατά τη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου της 16/3/2009 συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα και λήφθηκαν οι αντίστοιχες αποφάσεις:


1.-Συζήτηση επί απόφασης Νομαρχιακού Συμβουλίου για παράταση μίσθωσης και έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης λατομείου Καραμπίνη, κατόπιν αιτήματος του 1/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ( σε εφαρμογή του άρθρ.95 παρ. 2 του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ.)

Μετά από πολύωρη συζήτηση του θέματος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση του αντιδημάρχου Κώστα Αγαπίου η οποία προέβλεπε τη σύσταση διαπαραταξιακής που θα απαιτήσει από τον επιχειρηματία:
* Την άμεση μείωση της παραγωγής υλικών ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες σε Τοπικό και Νομαρχιακό επίπεδο, όπως προβλέπεται από την άδεια λειτουργίας του λατομείου.
* Τη σταδιακή περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου.
* Να μην προχωρήσει η επιχείρηση σε καμία απόλυση εργαζομένων.
* Να δεσμευτεί για τον περιορισμό της κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων που μεταφέρουν τα υλικά μπροστά από τα σχολεία κατά τις ώρες προσέλευσης και αναχώρησης των μαθητών. (Η παραπάνω παράγραφος συμπεριελήφθη στην εισήγηση μετά από πρόταση του κ. Νίκου Κόγια).
Μέλη της επιτροπής ορίστηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νίκος Κουτσούκος, Ρούλα Νάννου, Τίνα Μπεγνή και Νίκος Ράπτης.

2.-Συζήτηση για την εξεύρεση χώρου εναπόθεσης μπαζών, κατόπιν αιτήματος της κας Νάννου-Παπαθανασίου Ισιδώρας Δημ. Συμβούλου.
Το θέμα δεν συζητήθηκε μετά την ενημέρωση που έγινε από τον κ. Δήμαρχο ότι «ύστερα από επίπονες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής επίκειται η υπογραφή σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Σαλαμίνας, τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, την ΕΣΚΔΝΑ και την κατασκευαστική εταιρεία ΓΗΓΕΡΤΟΝ για συνεκμετάλλευση της περιοχής «Γούβα Μπατσί»(διόρθωση:Η περιοχή που ορίστηκε για εναπόθεση μπαζών και προϊόντων εκσκαφής είναι το νταμάρι στο Μπιζάνι κι όχι στη Γούβα Μπατσί όπως αναγράφηκε εκ παραδρομής) προκείμενου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος εναπόθεσης μπαζών και προϊόντων εκσκαφής».

3.-Συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί σε περιοχές αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (κατασκευές καταστημάτων- πέργκολες) , κατόπιν αιτήματος του κ. Κουτσιλαίου Γεωργίου Δημοτικού Συμβούλου.
Το θέμα συζητήθηκε χωρίς να ληφθεί απόφαση αφού ανήκει στην αρμοδιότητα του Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας και όχι του Δήμου.


4.-Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την ανάθεση νομικού χειρισμού υπόθεσης του Δήμου που αφορά το έργο: «Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων πόλης Σαλαμίνας, ( άρθ.281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.) και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Το θέμα αποσύρθηκε και θα συζητηθεί σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί, σύμφωνα με το άρθρο 281.3 του Δημοτικού Κώδικα, για τη λήψη απόφασης απαιτείτο αυξημένη πλειοψηφία η οποία δεν υπήρχε αφού κατά την ώρα συζήτησης του θέματος είχαν αποχωρήσει κάποια από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

5.-Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Δ' τριμήνου 2008.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

6.-Έγκριση προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.ΣΑ για το οικονομικό έτος 2009.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΣΑ.

7.-Κατάργηση αρμοδιοτήτων που είχαν εκχωρηθεί στη ΔΕΠΑΣ.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η εισήγηση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΣΑ για κατάργηση κάποιων από τις αρμοδιότητες που είχαν εκχωρηθεί στη ΔΕΠΑΣ γιατί μετά τη μετατροπή της σε κοινωφελή επιχείρηση (ΔΗ.Κ.Ε.ΣΑ) δεν μπορεί να έχει τις αρμοδιότητες αυτές.

8.- Λήψη απόφασης για την διενέργεια του διαγωνισμού «Προμήθειας ρυμουλκού οχήματος για τις ανάγκες καθαριότητας του Δήμου Σαλαμίνος » μέσω διαπραγμάτευσης (άρθρ. 3 παρ. 3 και άρθρ. 23 ΕΚΠΟΤΑ).
Εγκρίθηκε ομόφωνα η «Προμήθεια ρυμουλκού οχήματος για τις ανάγκες καθαριότητας του Δήμου Σαλαμίνος» μέσω διαπραγμάτευσης, αφού οι τρεις διαγωνισμοί που έχουν γίνει μέχρι τώρα απέβησαν άγονοι.

ΨΗΦΙΣΜΑ του Δημ. Συμβουλίου Σαλαμίνας
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαλαμίνας, κατά την 5η Συνεδρίασή του , την 6η Μαρτίου 2009, εκτιμώντας ότι το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο όμορος Δήμος Περάματος είναι πράγματι μεγάλο ,

ΨΗΦΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1.-Συμπαρίσταται αλληλέγγυος προς αυτόν στο δίκαιο αίτημά του και ζητά από τους υπεύθυνους πολιτειακούς παράγοντες ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ –ΟΛΠ , όπως συνδράμουν στη λύση του.

2.-Αντιτίθεται προς τα προτεινόμενα από τον Δήμο Περάματος μέτρα αποκλεισμού επί πενταήμερο του πορθμείου Περάματος – Παλουκίων , δεδομένου ότι μια τέτοια ενέργεια , θα έχει οικονομικές-κοινωνικές και λειτουργικές επιπτώσεις για τους κατοίκους του Νησιού μας , ικανές να προκαλέσουν εκρηκτικές αντιδράσεις εκ μέρους των, με απρόβλεπτες συνέπειες και επακόλουθα.
Από το Γραφείο Τύπου Δήμου Σαλαμίνος

Σχόλια:
Παρακαλώ τους υπευθύνους του blog να επικοινωνήσουν με το γραφείο τύπου του δήμου να διευκρινίσουν ότι στο δεύτερο θέμα η περιοχή που ορίστηκε για συνεκμετάλλευση είναι το νταμάρι στο Μπιζάνι κι όχι στη Γούβα Μπατσί. Πρέπει να έχει γίνει κάποιο λάθος.
 
Ο ανώνυμος σχολιογράφος έχει απόλυτο δίκιο. Η περιοχή που ορίστηκε για συνεκμετάλλευση είναι το νταμάρι στο Μπιζάνι κι όχι στη Γούβα Μπατσί. Ζητώ συγγνώμη για το λάθος.
Γ. Τσάμης
Από το Γραφείο Τύπου
 
Σας ενημερώνουμε κύριοι και κυρία του Δημοτικού Συμβουλίου ότι το νταμάρι που προσπαθεί να επαναλειτουργήσει ο Δήμαρχος Σαλαμίνας , δεν βρίσκετε στο Μπιζάνη , βρίσκετε στα σύνορα Παλουκίον και Νέας Σαλαμίνας .

Και βρίσκετε 200 μέτρα μακριά από το Γυμνάσιο της οδού Γεωργιου Παπανδρέου στην Νέα Σαλαμίνα , και σας ενημερώνουμε ότι δεν θα σας επιτρέψουμε να υποβαθμίσετε περισσότερο από ότι έχει είδη υποβαθμιστεί η περιοχή μας .

Ιστορικό του νταμαριού που αποκλειστική εκμετάλλευση είχε ο νυν Αντιδήμαρχος Κώστας Αγαπίου.
Το νταμάρι έπρεπε να λειτουργεί ως χώρος εναπόθεσης μπαζών και προϊόντων εκσκαφής , στην πορεία όμως βρέθηκαν μέσα στο νταμάρι όλης της Σαλαμίνας τα ξερά κλαδιά και αλλά οικιακά σκουπίδια ( στρώματα , ηλ.συσκευές ,έπιπλα ) που άφηναν στους δρόμους της Σαλαμίνας άγνωστοι .

Ώσπου μια ωραία μέρα αθίγγανοι που λυμαίνονται την περιοχή και ψάρευαν τα παλιά σίδερα που ήταν πεταμένα εντός του νταμαριού σκέφτηκαν να ανάψουν φωτιές να καθαρίσουν τα παλιοσίδερα από τα πλαστικά μέρη τους και να ζήσουμε για πολλοστή φορά πυρκαγιά στο νταμάρι με αποτέλεσμα να καίγονται τα (μπάζα) για ένα μήνα , και να μην μπορούμε εμείς και τα παιδιά μας να αναπνεύσουμε από τον μαύρο τοξικό καπνό του νταμαριού μέχρι και 40 μέρες μετά το σβήσιμο της πυρκαγιάς.

Σας ενθυμίζουμε την πυρκαγιά στο λατομείο Καραμπίνη στην Γούβα Μπατσι το 2008, αυτό το ίδιο πράγμα (επί τέσσερα) και το τοξικό νέφος που έμεινε για πολλές μέρες ακόμα .

Αυτό κυρία και κύριοι είναι το ιστορικό του νταμαριού στα Παλούκια και όχι στο Μπιζάνη Σαλαμίνας και δεν θα το επιτρέψουμε να επαναλειτουργήσει .

Οι κάτοικοι της περιοχής
 
Αχ δεν ξεχνιέται εύκολα ο Θωμάς
 
Τώρα που είναι στα πράγματα θέλουν να "φτιαχτούν". Να πάρουν κανένα ευρώ αφού τα μπάζα θα χρεώνονται σύμφωνα με την χρέωση από την εταιρία ΓΗΓΕΡΤΟΝ. Είναι πολλά τα ευρώ Άρη. Από τη μία ο Θωμάς από την άλλη οι "έξυπνοι". Ο κόσμος στην βρώμα και στην μπόχα μόνο θα συμμετέχει.
 
Ο νυν Δήμαρχος Σπ.Σοφράς έχει υποχρεωθεί στον Αγγέλου για να δουλέψει ο κουνιάδος του στο νταμάρι.Ο πρώην Δήμαρχος Β.Αγαπίου έχει υποχρεωση στον Αγγέλου γιατί το καράβι που έχει μετάφέρει χαλίκι από το νταμάρι στη Μήλο.Όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούν οι άνθρωποι να ξεχάσουν την υποχρέωση και να πάνε κόντρα στον ευεργέτη και συνεταίρο τους.
Αφήστε τα όπως είναι και ας γίνει μπάχαλο το νησί.
 
Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Εγγραφή σε Αναρτήσεις [Atom]

salamispress